Top

Stěhování do a ze zahraničí

STĚHOVÁNÍ DO A ZE ZAHRANIČÍ

Přestěhovali jsme stovky bytů, domů a firem do celé Evropy a naopak.

Poslat poptávku

UKÁZKA STĚHOVÁNÍ Z ITALSKÉHO TURÍNA

Stěhování do zahraničí? Nový život začíná.

Příprava stěhování může potrápit. O to víc, když se jedná o tak důležitý krok v životě, jako je stěhování do zahraničí. V případě mezinárodního stěhování je třeba plánovat pečlivěji a někdy zařídit i celou řadu formálních náležitostí. Co vše vás může při stěhování do zahraničí překvapit?

Stěhování do zahraničí nebo zpátky domů

Příprava stěhování v rámci města není příliš složitá. Je možné si některé činnosti rozplánovat odděleně, část práce svěřit specializované firmě a část si obstarat vlastními silami.

Takové stěhování pak znamená nespočet cest osobním autem mezi původním bydlištěm a novou adresou, zejména v případě, kdy je třeba provést některé úpravy v novém domově.

Jak ale postupovat, když vás čeká stěhování do zahraničí? Tam je třeba vše naplánovat tak, aby mohla být realizována jen jedna cesta. Musíte se připravit s dostatečným předstihem a dohodnout se s profesionální firmou, která má se stěhováním do zahraničí zkušenosti. Stěhovací služby od nás můžete využít v případě, když se stěhujete z České republiky nebo ze zahraničí zpět domů. Jedno je třeba vyjasnit hned zpočátku. Jinou přípravu vyžaduje stěhování v rámci zemí EU a jinou přípravu stěhování mimo země EU.

Stěhování do zahraničí v rámci zemí EU

Otevřený pracovní trh přináší nové příležitosti mimo území České republiky. Stěhování v rámci EU tak využívá mnohem více osob. V čem se stěhování do EU liší? Pokud se jedná o stěhování do zahraničí v rámci zemí EU pak vás čeká jen několik málo povinností navíc. Obvykle se jedná o dokumentaci ke stěhovaným předmětům a dohody nejvhodnějšího termínu.

Při stěhování do země EU je třeba:

 • Připravit seznam stěhovaných věcí (počet ks krabic, pytlů, nábytku).
 • Seznam v češtině přeložit do jazyka cílové země, obvykle stačí němčina nebo angličtina.
 • Čestné prohlášení o vlastnictví věcí a o tom, že se jedná o použité osobní věci.
 • Zajistit parkování v místě vykládky, v ulicích, kde panuje zákaz stání je třeba domluvit výjimku na místním úřadě.
 • Pokud provádíte stěhování během víkendu, je třeba překontrolovat dopravní omezení pro některé typy vozidel.
 • Nechat si věci stěhovací firmou zabalit a demontovat. Tímto způsobem jim zajistíte bezpečí během celé cesty.
 • U některých zemí je třeba objednat místo na trajektu.

Mezinárodní stěhování mimo EU

Zde je třeba do vyřizování zapojit i celní úřad. Povinnosti, předpisy a postupy se liší podle cílové země, proto je vhodné obrátit se na specializovanou firmu s dostatečným předstihem a informovat se o veškerých dokumentech, které jsou s mezinárodním stěhováním spojeny.

Jaká specifika má mezinárodní stěhování?

Lidé se stěhují do zahraničí z různých důvodů, ať už je to pracovní příležitost, studium, rodinné vztahy nebo hledání nových životních zkušeností. Mezinárodní stěhování přináší výzvy.

 • jazyková bariéra – základní komunikace, vyřizování administrativy, nebo dokonce nákupy vám mohou dělat potíže, pokud místní jazyk neovládáte.
 • sociální interakce a vytváření nových vztahů – případné odloučení od rodiny a přátel může být hlavním úskalím odstěhování se do zahraničí. Porozumění místní kultuře a vytvoření sociálních kontaktů vedou k úspěšnému životu v zahraničí. Je důležité aktivně hledat nová přátelství a budovat nové sociální kontakty.
 • administrativa – získání víza, řešení právních otázek a vyřizování potřebných dokumentů mohou být zdlouhavé a komplikované procesy. Různé země mají odlišné předpisy a požadavky, což vyžaduje pečlivou přípravu a organizaci.
 • ekonomické hledisko – finanční náklady spojené s přepravou osobního majetku, nájmem bytu, školným (v případě studia) atd. se mohou v zahraničí výrazně lišit od těch, na které jste zvyklí z dosavadního bydliště. Je nezbytné pečlivě plánovat a rozpočítávat výdaje, aby se zabránilo nečekaným finančním potížím.
 • pracovní prostředí – pracovní kultura se liší od země k zemi. Plynulému začlenění do nového prostředí může pomoci se na tyto rozdíly připravit a být otevřený novým způsobům práce a mezilidských vztahů na pracovišti

Přestože může být mezinárodní stěhování náročné, mnozí lidé nalézají v této zkušenosti nové možnosti a obohacení pro svůj osobní a profesní život.

STĚHUJTE SE 100% ZAJIŠTĚNÍM

Veškerý převážený a manipulovaný náklad je pojištěn u České pojišťovny a.s. do 5 000 000 Kč. Pojištěny jsou i zařízení a prostory, kde se stěhování provádí.

Náklad je pojištěn během přenášky, nakládky, převozu, vykládky a rozmisťování. Lze sjednat i pojistku přesně na míru Vaší potřebě, s vyšším krytím apod.

AKČNÍ NABÍDKA – S NÁMI UŠETŘÍTE

NEÚČTUJEME KILOMETROVNÉ
při stěhování v Brně a do 30 km