Výpověď z bytu – jak se bránit?

Výpověď z bytu – jak se bránit?

Výpověď z bytu – jak se bránit?

Jakmile bydlíte v pronájmu, může vás výpoved potkat v podstatě kdykoliv. A jak se říká – kdo je připraven, není překvapen. Pojďte se tedy seznámit s vašimi právy, ať jste připraveni.

Nájemní smlouva

Každá nájemní smlouva musí vycházet z platného občanského zákoníku, a tedy musí obsahovat vše, co je stanovené zákonem. Bez ohledu na to, zda byla smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou, může pronajímatel ukončit smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou z těchto důvodů:

  • Nájemce hrubě poruší povinnosti plynoucí ze smlouvy (např. neplacení nájemného podobu alespoň 3 měsíců, poškozování bytu atd.). 
  • Odsouzení nájemce za úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti, nebo za poškození majetku v daném domě.
  • Vyklizení bytu z důvodu veřejného zájmu (např. demolice budovy z důvodu stavby dálnice).
  • Jiný závažný důvod pro vypovězení z nájmu.

Dalším důvodem k výpovědi z nájmu je situace, kdy pronajímatel potřebuje byt pro sebe či svého příbuzného. Tento důvod však lze uvést pouze v případě smlouvy na dobu neurčitou.  A a pro úplnost je třeba zmínit poslední důvod, a tím je porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem. V tomto případě je výpověď z nájmu bez výpovědní lhůty a nájemce musí byt opustit nejpozději do 1 měsíce. 

Aby výpověď byla platná, musí být podána písemně, a dále musí obsahovat některý z výše zmíněných důvodů. Pokud pronajímatel není schopen ve výpovědi vysvětlit její důvod, je zákon na vaší straně.

Někteří lidé mají za to, že když si výpověď nepřevezmou, považuje se za nedoručenou, a tedy neběží výpovědní lhůta. Toto je ovšem velký omyl, protože zásilka, kterou si adresát odmítl převzít či si ji nevyzvednul, se považuje za doručenou. Naopak je vhodné zásilku převzít co nejdříve a seznámit se z důvody výpovědi a případně začít situaci řešit.

Žaloba o přezkoumání oprávněnosti výpovědi

Po převzetí výpovědi je v první fázi vhodné se zkusit s pronajímatelem domluvit. Pokud domluva není možná, můžete se bránit u soudu.

Žalobu na přezkum oprávněnosti výpovědi z nájmu můžete podat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy vám byla doručena, a to na okresní soud v místě, kde se nachází byt. Tato žaloba musí mít následující náležitosti:

  • označení soudu
  • označení sebe jako žalobce a pronajímatele jako žalovaného
  • vylíčení rozhodných skutečností – zde uvedeme, kdy nám byla výpověď doručena a proč s ní nesouhlasíme
  • důkazy – k žalobě je třeba přiložit minimálně kopii nájemní smlouvy, kopii výpovědi z nájmu a výpis z katastru nemovitostí dokazující vlastnické právo pronajímatele
  • označení, čeho se domáháte – tj. uvézt, že nesouhlasíte s výpovědí z nájmu a chcete v bytě zůstat
  • datum

Pokud dodržíte výše zmíněné náležitosti a dodáte co nejvíce podkladů k odůvodnění neoprávněnosti výpovědi, jste na dobré cestě soud vyhrát. Návrh žaloby by tedy měl být sepsaný řádně. Pokud máte obavu, že byste udělali chybu a prohráli tak soud, obraťte se na právní poradnu ve vašem okolí a zde vám poradí.

Soud poté přezkoumá, zda pronajímatel měl zákonné důvody k podání výpovědi. V případě neplacení nájemného či dluhu na službách se toto dá dobře doložit. U výpovědi z důvodu hrubého porušení povinností rozhoduje soud případ od případu.

Pokud soud vaši žalobu zamítne, poslední možností je napadení platnosti výpovědi. Zde máte možnost uspět v případě, že výpověď neobsahuje veškeré zákonem stanovené informace, nebo pokud je v rozporu s dobrými mravy.

Related Posts

Zadejte hledané slovo


Warning: spl_autoload(): open_basedir restriction in effect. File(reallysimplecaptcha.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/18347/virtual) in /data/web/virtuals/18347/virtual/www/wp-content/plugins/moveco-framework/widgets/widgets.php on line 23

Warning: spl_autoload(): open_basedir restriction in effect. File(reallysimplecaptcha.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/18347/virtual) in /data/web/virtuals/18347/virtual/www/wp-content/plugins/moveco-framework/shortcodes/shortcodes.php on line 34