Recenze knihy Stěhování národů Jarmila Bednaříková

Recenze knihy Stěhování národů Jarmila Bednaříková

Autorka historické publikace Jarmila Bednaříková zve čtenáře na výpravu do pozdně antického období a svým osobitým stylem poskytuje informativně laděný zážitek o pohybech jednotlivých barbarských národů napříč celým Evropským kontinentem.

Jarmila Bednaříková působí na katedře historie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity., díky čemuž se kniha stává studijním klenotem a povinností pro každého historického nadšence, který by si rád doplnil cenné informace o rozpadu římského impéria v pozdně antickém období a následném pohybu barbarů po celé Evropě. Autorka vychází nejen z odborné literatury, ale knihu doplňuje i o informace vzatých z vlastních výzkumů.

Kniha je oknem do dávné minulosti  

Publikace Stěhování národů  z roku 2007 se rozprostírá na 413 stranách, kde se střídají historické výklady s přesnými údaji společně s dech beroucími příběhovými linkami. Autorka tak vtáhne čtenáře nejen do děje, ale dokáže v něm vzbudit i napětí.

Období zvané Stěhování národů není pro širší veřejnost příliš známé, jelikož v hodinách dějepisu není dostatečně zahrnuto v osnovách. Pro lepší představu si uveďme známou legendu o Beowulfovi, který se do podvědomí dostává díky filmografickým počinům.

Kniha se zaměřuje na rozpad římského impéria a národy, mezi kterými nalezneme například Franky, Vandaly, Huny nebo Góti. Nezapomíná ani na vliv a způsoby tamního křesťanství a christianizaci. Z pohledu Evropana se jedná o velmi důležité období, ve kterém se začala utvářet a zároveň rozdělovat Evropa do podoby, jak jí známe dnes.

Raně středověká Evropa byla nehostinným místem plného násilí, vražd a zotročování. Kniha vás zasvětí do dramatického procesu prolínání rozličných kultur snažící se zabrat co největší kus evropského kontinentu. Náš světadíl se stal domovem a bojištěm nejen pro křesťany. O své slovo se stále hlásí i kulturní dědictví antiky a navíc se po celém kontinentu usazují barbarské civilizace.

Právě v tomto období se na nynějším území České republiky usazují naši dávní slovanští předci.

Related Posts

Zadejte hledané slovo