Jak si poradit s přepisem odběru energií po přestěhování?

Jak si poradit s přepisem odběru energií po přestěhování?

Život může přinést celou řadu situací, při kterých mění daný být či dům majitele – prodej, pronájem, dědictví… Stěhování do nového však vždy znamená mimo jiné i nutnost přepisu odběru energií, především té elektrické, ze starého majitele či obyvatele na nového. Je proto na místě seznámit se alespoň stručně se základním postupem řešení tohoto přepisu. V opačném případě totiž hrozí, že nedůslednost povede ke vzniku – byť třeba nechtěného – černého odběru. Jak tedy na to?

Jaké dokumenty jsou třeba pro realizaci převodu?

I když pod pojem energie lze zahrnout její různé typy, situaci lze demonstrovat na energii elektrické. Podoba převodní dokumentace je závislá na konkrétním dodavateli, obecně lze ale říci, že potřeba budou formuláře, ve kterých bude specifikováno konkrétní odběrné místo (současný zákazník podává žádost o ukončení odběru, ten nový dokládá prostřednictvím kupní či podnájemní smlouvy fakt, že právě on bude z tohoto místa elektřinu odebírat). Kromě toho je často (např. v případě ČEZ) třeba také Plná moc, jejímž prostřednictvím bude dodavatel jménem odběratele jednat s distributorem. Nedílnou součástí dokumentace je též předávací protokol, který přesně udává stav elektroměru v okamžiku přepisu.

Stav elektroměru může ukazovat na dalšího strašáka, tzv. černý odběr. Jedním z momentů, kdy černý odběr může nastat, je právě při změně dodavatele. Odebírat energii na černo může ale i kdokoliv, kdo neplatí včas poplatky. Na to si musí dát pozor hlavně majitelé, kteří svoje byty pronajímají. “Pokud se pronajímatel chce starostí s odběrem energií zbavit, vždy se může domluvit s nájemcem a energie přepsat na něj, případně svůj byt svěřit do péče Ideálnímu nájemci,” vysvětluje Petr Kubišta, obchodní ředitel společnosti UlovDomov.cz, která prémiovou službu Ideální nájemce provozuje.  

Jak již bylo řečeno, konkrétní formuláře a vzory dokumentů závisí na dodavateli. Právě na jeho webových stránkách nebo v jeho kancelářích je také můžete snadno získat. Způsob, jakým budou obě strany (ta, která odběrné místo odhlašuje i ta, která se k němu přihlašuje) s dodavatelem komunikovat, také určuje, jak dlouho celý proces potrvá. V ideálním případě budou obě tyto strany spolupracovat a potřebné dokumenty dodají v co nejkratší době. V takovém případě může být převod realizován třeba během jediné návštěvy kanceláře dodavatele.

Co dalšího je třeba vědět?

Přepisování dalších typů energií, např. plynu, probíhá velmi podobně jako je tomu u elektřiny, opět je nejlepší informovat se o konkrétních požadavcích u dodavatele, kterému patří odběrné místo.

Jednou z mála komplikací, které mohou při převodu nastat, je vymáhání sankcí za předčasné ukončení smlouvy ze strany dodavatele, pokud něco takového ve smlouvě coby odhlašující se odběratel máte. Zde zkrátka záleží na konkrétním znění smlouvy, kterou je samozřejmě třeba si přečíst.

Převod odběru energií není nikterak složitý a v případě, že se na něj řádně připravíte, nijak závažně vám stěhování ani jakoukoliv jinou životní situaci nezkomplikuje.

Related Posts

Zadejte hledané slovo